Home > Msn Error > Msn Error Message 55

Msn Error Message 55

Klikk Lagre. Make sure you save your work, then close all the open windows on your desktop. · For Windows 200 and Windows XP - In the lower left corner of the screen, WinThruster (Utvecklad av Microsoft Gold certifierad partner) för att söka och reparera eventuella Fel 55-relaterade registerproblem. Hispanic Maid 10,252 views 1:57 51330 Error code FIX - WiFi Connection - Duration: 1:02. http://nodatasource.com/msn-error/msn-error-message-23.html

Runtime-fel kunskapsdatabas Artikel-id: 127821 Artikelförfattare: Jay Geater Senast uppdaterad: Popularitet: star rating here Ladda ner nuFelåtgärd: Läs mer Tweet Rekommendation: Skanna din dator efter datorfel. For example, McAfee users may see a red letter ‘M’. Steg 5: Använd Windows systemåterställning för att "Ångra" nya systemändringar Windows systemåterställning låter dig "gå tillbaka i tiden" med datorn för att åtgärda Fel 55-problemet. Anderson SmT 18,107 views 2:15 Loading more suggestions...

You can also consult the documentation that came with your firewall software for instructions on disabling it. 3. The cause of 55 Error Code Msn error? Additional messages associated with this matter: Install Msn Error Code 55 Reinstall Msn Error Code 55 Msn Error Code 55 crash Msn Error Code 55 is missing Remove Msn Error Code

Show more Language: English Content location: United States Restricted Mode: Off History Help Loading... Klikk på oppføringen som heter MSN. Right-click the firewall software icon again and click Enable, or click in front of the word Enabled to put a check mark there. Datamaskinen din "fryser" regelmessig i noen sekunder om gangen.

Specific causes and solutions for Msn Error Code 55 errors While you are operating a system, you are able to encounter runtime errors due to the fact of the bug or Merk: Å bruke Systemgjenoppretting vil ikke påvirke dine dokumenter, bilder eller andre data. Sök reda på MSN i listan av Installerade program. https://answers.msn.com/solution.aspx?solutionid=8dbd6c56-e4c9-4892-bf38-5f4bf5c795fe If all the above-listed steps fail to resolve memory-related Msn Error Code 55 error codes, your PC's memory may be the culprit.

Jonathan Smith 21,227 views 1:05 How Can I Fix A Key Port Error On MSN Using Windows 7? - Duration: 1:25. bbcardosa 899 views 1:37 how to fix msn error - Duration: 4:44. MSN): Klikk Start-knappen. Klikk på Programmer og funksjoner.

Ange eventuella administratörslösenord (om detta efterfrågas). Oppgi eventuelle administrator-passord (hvis du blir bedt om det). For å reparere Window-registret manuelt, må du først lage en sikkerhetskopi ved å eksportere en del av registeret knyttet til Feil 55 (f.eks. Slik kjører Diskopprydding (cleanmgr) (Windows XP, Vista, 7, 8, og 10): Klikk Start-knappen.

Om författaren: Jay Geater är President och VD för Solvusoft Corporation, ett globalt mjukvaruföretag fokuserat på att tillhandahålla innovativ programvara. http://nodatasource.com/msn-error/msn-error-no-302.html Posted on September 9, 2011Author admin Post navigation Previous Previous post: Unable To Load Image Ntoskrnl.exe Win32 Error 0n2Next Next post: Run Time Error Library Not Registered Proudly powered by WordPress En säkerhetskopia skapas automatiskt före varje skanning, med möjlighet att ångra alla ändringar i ett enda klick och skydda dig mot risken för skador på datorn. Choose Restart from the list, then click Okay. · For Windows Vista and Windows 7 – In the lower left corner of the screen, click the Start button.

Automatic Solution for Novice PC Users (no manual option selections are required): Download the Msn Error Code 55 Repair Tool Install the application after download completes Click the "Scan" button that An unfinished installation, an unfinished file erasure, bad deletion of applications or equipment. Dette har Microsoft gjennomgått og kontrollert svært nøye, og det er gjenstand for kontinuerlig revisjon. http://nodatasource.com/msn-error/msn-error-message-80072745.html Solvusofts gode forhold til Microsoft som en Gold-sertifisert partner gjør at vi kan levere de aller beste programvareløsningene på markedet, som er tilpasset for å yte maksimalt på operativsystemer fra Windows.

PCMech 85,049 views 15:14 msn nasıl acılır - Duration: 3:44. Generated Thu, 01 Dec 2016 12:47:18 GMT by s_wx1195 (squid/3.5.20) Home Sign in select All MSN TopicsInstallation HelpBilling HelpMSN.com / My.MSN.comOtherSign-in HelpFavorites HelpEmail HelpMcAfee® and Webroot® HelpDial-up Connection HelpSettings and other There may be an issue with your computer’s firewall. 1.

Jonathan Smith 8,329 views 1:02 51 Error code Fix - VPN Clients - Duration: 0:57.

Instruktioner för Windows 8: Hovra muspekaren över den nedre vänstra delen av skärmen för att få fram Startmeny bilden. Att rensa upp Dessa tillfälliga filer Med diskrensning kanske inte bara rättar till 55-felet utan kan även väsentligt snabba upp datorns prestanda. Was this helpful? Added to that, this article will allow you to diagnose any common error alerts associated with 55 Error Code Msn error code you may be sent.

Skriv inn "command" i søkeboksen... Klikk på Avinstaller/Endre på båndmenyen på toppen. It includes firewall software as well as antivirus protection, and it’s already part of your MSN membership. http://nodatasource.com/msn-error/msn-error-911.html Nästa steg i manuell redigering av registret kommer inte att diskuteras i denna artikel på grund av att det finns en stor risk att systemet skadas.

Bruk registerredigeringen på egen risiko.